Bestill scooterkort

Velg ønsket varighet nedenfor

Aktuelt

Parkering

Følgende steder er det tilrettelagt for parkering i forbindelse med Snøscooterløypene.

Brekkvasselv ved Breifossen kro

Trones ved Familieparken

Namsskogan ved brua over til Nyrud.

 

Publisert 16. februar

Følgende løypetraseer er åpne:

BREKKVASSELV-STEINFJELLET        ÅPENT    
STEINFJELLET-KJERÅTJØNNIN       ÅPENT    
KJERÅTJØNNIN-RØYRVIK      ÅPENT     
STEINFJELLET-NAMSSKOGAN         ÅPENT    

NAMSSKOGAN-KRYSSING NAMSEN

      ÅPENT    
 KRYSSING NAMSEN VED SMALÅSEN       ÅPENT    
KARISTADKRYSSET-GRØNNDALSDAMMEN      ÅPENT     
TRONES-BREKKA OG GRØNNDALSDAMMEN       ÅPENT     

FRA SMALVATNET PÅ SMALÅSEN
TIL GRANE KOMMUNEGRENSE

      ÅPENT     

FRA STEINFJELLTUNNELEN
NED MOT GRYTÅDALEN HYTTEFELT

      ÅPENT    
AVSTIKKER TIL MATTISSTU I SANDÅDALEN      ÅPENT     

FINNTJØNNA-VINKELTJØNNA


SKOROVATN-RØYRVIK KOMMUNEGRENSE

   STENGT  


    ÅPENT    

 

Publisert 02. februar

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter i Namsskogan kommune

Namsskogan kommune har i henhold til Motorferdselloven §4a fastsatt lokale forskrifter om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Alle som skal benytte seg av kommunens løypenett må gjøre seg kjent med disse før kjøringen finner sted.

Publisert 02. februar

Servicefunksjoner

Breifossen kro og hytteutleie

http://breifossen.no/hjem

Løypenettet går helt frem til døra til 4 flotte, familievennlige hytter til leie på Brekkvasselv.
Alle servicefunksjoner.

Namsskogan hotell

http://www.hotellet.no/

Løypenettet stanser 200 meter før hotellet på andre siden av E6
Hotellet tilbyr hotellrom, leiligheter, hytter og campingplass med moderne sanitæranlegg.
Alle servicefunksjoner

Namsskogan Fjellstyre

Har to hytter som er koblet til løypenettet.
Westinhytta som ligger ved Brekkvatnet.
Finntjønnhytta som ligger høyt til fjells på Steinfjellet etter traseen fra Namsskogan til Teltjønna.

Publisert 03. februar
Nyhetsarkiv ›