Bestill scooterkort

Velg ønsket varighet nedenfor

Aktuelt

Viktig melding

Statnett jobber med rivning av en høyspentlinje inne i Sandådalen. I perioden 21.02-02.03.2018 jobbes det med å vinsje inn kabelstrekkene. Kabelen krysser snøscootertraseen fra Sandådalen til Finntjønna på flere plasser. Folk må utvise forsiktighet i de områdene kabelen går nært scootertraseen. Dersom kabelen ligger på bakken må den ikke krysses da den kan slå opp når det vinsjes. Statnett vil ha folk i området men vil ikke kunne følge med overalt samtidig. Scootertraseen kan i korte perioder bli stengt av Statnett.

Høyspent.jpg

Publisert 21. februar

Parkering

Følgende steder er det tilrettelagt for parkering i forbindelse med Snøscooterløypene.

Brekkvasselv ved Breifossen kro

Trones ved Familieparken

Namsskogan ved brua over til Nyrud.

 

Publisert 16. februar

Følgende løypetraseer er åpne:

BREKKVASSELV-STEINFJELLET        ÅPENT    
STEINFJELLET-KJERÅTJØNNIN       ÅPENT    
KJERÅTJØNNIN-RØYRVIK      ÅPENT     
STEINFJELLET-NAMSSKOGAN         ÅPENT    

NAMSSKOGAN-KRYSSING NAMSEN

      ÅPENT    
 KRYSSING NAMSEN VED SMALÅSEN       ÅPENT    
KARISTADKRYSSET-GRØNNDALSDAMMEN      ÅPENT     
TRONES-BREKKA OG GRØNNDALSDAMMEN       ÅPENT     

FRA SMALVATNET PÅ SMALÅSEN
TIL GRANE KOMMUNEGRENSE

      ÅPENT    

FRA STEINFJELLTUNNELEN
NED MOT GRYTÅDALEN HYTTEFELT

      ÅPENT    
AVSTIKKER TIL MATTISSTU I SANDÅDALEN       STENGT    
FINNTJØNNA-VINKELTJØNNA

      STENGT    

 

Publisert 02. februar

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter i Namsskogan kommune

Namsskogan kommune har i henhold til Motorferdselloven §4a fastsatt lokale forskrifter om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Alle som skal benytte seg av kommunens løypenett må gjøre seg kjent med disse før kjøringen finner sted.

Publisert 02. februar
Nyhetsarkiv ›